• හොංජි

HDG DIN933 Hex Head Bolt Hot Dipped Galvanized

HDG DIN933 Hex Head Bolt Hot Dipped Galvanized

කෙටි විස්තරය:

සම්මත: DIN933

නිෂ්පාදනයේ නම: Hex Head Bolt Hot dipped galvanized

ප්රධාන වචන: DIN 933, HDG

ප්රමාණය: M3-M42

ද්රව්ය: SUS304, SUS316

ශක්තිමත් ශ්රේණිය: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8

මතුපිට ප්රතිකාර: සරල

නූල් දිග: සම්පූර්ණ නූල් / අර්ධ නූල්

නූල් වර්ගය: රළු / සියුම්

ඇසුරුම් කිරීම: පෙට්ටි / ලී නඩුව

වෙනත් විශේෂාංග: අභිරුචි කළ හිස ලකුණ පිරිනැමීම.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

විස්තර

ඉක්මන්ප්රතිචාරය

ඉක්මන්උපුටා ගැනීම

ඉක්මන්භාරදීම

බෙදාහැරීම නැව්ගත කිරීමට සූදානම්

10000+ ගබඩාවේ SKU

අපි RTS අයිතම සඳහා කැප වෙමු:

70% භාණ්ඩ භාර දී ඇත දින 5 ක් ඇතුළත

80% භාණ්ඩ භාර දී ඇත දින 7 ක් ඇතුළත

90% භාණ්ඩ භාර දී ඇතදින 10 ක් ඇතුළත

තොග ඇණවුම්, කරුණාකර පාරිභෝගික සේවාව අමතන්න

සම්පූර්ණ නූල් හෙක්ස් හෙඩ් බෝල්ට් චීන කර්මාන්ත ශාලාව1
සම්පූර්ණ නූල් හෙක්ස් හෙඩ් බෝල්ට් චීන කර්මාන්ත ශාලාව2

d

M1.6

M2

M2.5

M3

(M3.5)

M4

M5

M6

(M7)

M8

M10

M12

(M14)

M16

P

තණතීරුව

 

0.35

0.4

0.45

0.5

0.6

0.7

0.8

1

1

1.25

1.5

1.75 කි

2

2

a

උපරිම

 

1.05

1.2

1.35

1.5

1.8

2.1

2.4

3

3

3.75 කි

4.5

5.25

6

6

c

අවම

 

0.1

0.1

0.1

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.2

උපරිම

 

0.25

0.25

0.25

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

da

උපරිම

 

2

2.6

3.1

3.6

4.1

4.7

5.7

6.8

7.8

9.2

11.2

13.7

15.7

17.7

dw

පන්තිය

අවම

2.4

3.2

4.1

4.6

5.1

5.9

6.9

8.9

9.6

11.6

15.6

17.4

20.5

22.5

B පන්තිය

අවම

-

-

-

-

-

5.7

6.7

8.7

9.4

11.4

15.4

17.2

20.1

22

e

පන්තිය

අවම

3.41

4.32

5.45

6.01

6.58

7.66

8.79

11.05

12.12

14.38

18.9

21.1

24.49 කි

26.75 කි

B පන්තිය

අවම

-

-

-

-

-

7.5

8.63

10.89 කි

11.94 කි

14.2

18.72 කි

20.88 කි

23.91 කි

26.17

k

නාමික

 

1.1

1.4

1.7

2

2.4

2.8

3.5

4

4.8

5.3

6.4

7.5

8.8

10

පන්තිය

අවම

0.98

1.28

1.58

1.88

2.28

2.68

3.35

3.85 කි

4.65 කි

5.15

6.22

7.32

8.62

9.82 කි

උපරිම

1.22

1.52

1.82

2.12

2.52

2.92

3.65

4.15

4.95 කි

5.45

6.56

7.68 කි

8.98 කි

10.18

B පන්තිය

අවම

-

-

-

-

-

2.6

3.26

3.76

4.56

5.06

6.11

7.21

8.51

9.71

උපරිම

-

-

-

-

-

3

3.74

4.24

5.04

5.54

6.69

7.79

9.09

10.29

k1

අවම

 

0.7

0.9

1.1

1.3

1.6

1.9

2.28

2.63

3.19

3.54

4.28

5.05

5.96

6.8

r

අවම

 

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.25

0.25

0.4

0.4

0.6

0.6

0.6

s

Max=නාමික

 

3.2

4

5

5.5

6

7

8

10

11

13

17

19

22

24

පන්තිය

අවම

3.02

3.82

4.82

5.32

5.82

6.78 කි

7.78 කි

9.78 කි

10.73 කි

12.73 කි

16.73 කි

18.67 කි

21.67 කි

23.67 කි

B පන්තිය

අවම

-

-

-

-

-

6.64

7.64

9.64

10.57 කි

12.57 කි

16.57 කි

18.48 කි

21.16

23.16

d

(M18)

M20

(M22)

M24

(M27)

M30

(M33)

M36

(M39)

M42

(M45)

M48

(M52)

P

තණතීරුව

 

2.5

2.5

2.5

3

3

3.5

3.5

4

4

4.5

4.5

5

5

a

උපරිම

 

7.5

7.5

7.5

9

9

10.5

10.5

12

12

13.5

13.5

15

15

c

අවම

 

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

උපරිම

 

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

1

da

උපරිම

 

20.2

22.4

24.4

26.4

30.4

33.4

36.4

39.4

42.4

45.6

48.6

52.6

56.6

dw

පන්තිය

අවම

25.3

28.2

30

33.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B පන්තිය

අවම

24.8

27.7

29.5

33.2

38

42.7

46.5

51.1

55.9

59.9

64.7

69.4

74.2

e

පන්තිය

අවම

30.14

33.53 කි

35.72 කි

39.98 කි

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B පන්තිය

අවම

29.56 කි

32.95 කි

35.03 කි

39.55 කි

45.2

50.85 කි

55.37 කි

60.79 කි

66.44 කි

71.3

76.95 කි

82.6

88.25 කි

k

නාමික

 

11.5

12.5

14

15

17

18.7

21

22.5

25

26

28

30

33

පන්තිය

අවම

11.28

12.28

13.78 කි

14.78 කි

-

-

-

-

-

-

-

-

-

උපරිම

11.72 කි

12.72 කි

14.22

15.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B පන්තිය

අවම

11.15

12.15

13.65 කි

14.65 කි

16.65 කි

18.28

20.58 කි

22.08

24.58 කි

25.58 කි

27.58 කි

29.58 කි

32.5

උපරිම

11.85 කි

12.85 කි

14.35 කි

15.35

17.35 කි

19.12

21.42 කි

22.92 කි

25.42 කි

26.42 කි

28.42 කි

30.42 කි

33.5

k1

අවම

 

7.8

8.5

9.6

10.3

11.7

12.8

14.4

15.5

17.2

17.9

19.3

20.9

22.8

r

අවම

 

0.6

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

1

1.2

1.2

1.6

1.6

s

Max=නාමික

 

27

30

32

36

41

46

50

55

60

65

70

75

80

පන්තිය

අවම

26.67 කි

29.67 කි

31.61 කි

35.38 කි

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B පන්තිය

අවම

26.15

29.16

31

35

40

45

49

53.8

58.8

63.1

68.1

73.1

78.1

විස්තර ඇඳීම

මල නොබැඳෙන වානේ හෙක්ස් බෝල්ට්9
මල නොබැඳෙන වානේ හෙක්ස් බෝල්ට්10
මල නොබැඳෙන වානේ හෙක්ස් බෝල්ට්11
මල නොබැඳෙන වානේ හෙක්ස් බෝල්ට්12
මල නොබැඳෙන වානේ හෙක්ස් බෝල්ට්13
මල නොබැඳෙන වානේ හෙක්ස් බෝල්ට්15

HDG යනු සාමාන්‍යයෙන් උණුසුම්-ඩිප් ගැල්වනයිස් කිරීම යන්නයි.Hot-dip galvanizing යනු උණු කළ ලෝහය යකඩ න්‍යාසය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර මිශ්‍ර ලෝහ ස්ථරයක් නිපදවීමට සැලැස්වීමයි, එවිට අනුකෘතිය සහ ආලේපනය ඒකාබද්ධ වේ.Hot-dip galvanizing යනු යකඩ සහ වානේ කොටස් මුලින්ම අච්චාරු දැමීමයි, යකඩ සහ වානේ කොටස්වල මතුපිට ඇති යකඩ ඔක්සයිඩ් ඉවත් කිරීම සඳහා, අච්චාරු දැමීමෙන් පසු, එය ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් හෝ සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයක හෝ a. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සහ සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් මිශ්‍ර ජලීය ද්‍රාවණය, පසුව උණුසුම් ඩිප් ආලේපන ටැංකියට යවනු ලැබේ.Hot-dip galvanizing ඒකාකාර ආලේපනය, ශක්තිමත් ඇලවීම සහ දිගු සේවා කාලයෙහි වාසි ඇත.

විඛාදන ප්‍රතිරෝධය ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණය වන්නේ ගැල්වනයිස් කරන ලද ස්ථරයේ thickness ණකම අනුව ය, එබැවින් ගැල්වනයිස් කරන ලද ස්ථරයේ ගුණාත්මකභාවය විනිශ්චය කිරීම සඳහා ඝණකම මැනීම බොහෝ විට ප්‍රධාන පදනම වේ.විසඳුමේ කෝණය සහ වේගය ද විශාල බලපෑමක් ඇත.එබැවින්, සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකාකාර ආලේපන ඝණකම ලබා ගැනීම ප්රායෝගිකව කළ නොහැකි ය.එබැවින්, ඇලවුම් ප්රමාණය මැනීම කිසි විටෙකත් තනි ලක්ෂ්යයකින් (ස්ථානය) විනිශ්චය කළ නොහැකිය.ඒකක ප්‍රදේශයකට (㎡) සාමාන්‍ය ඇලවුම් බර (g) මැනීම පමණක් අර්ථවත් වේ.ඇලෙන සුළු ප්‍රමාණය මැනීමට බොහෝ ක්‍රම තිබේ, එනම් විනාශකාරී අංශයේ ලෝහ විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණ ක්‍රමය, අච්චාරු දැමීමේ ක්‍රමය, විනාශකාරී නොවන පටල ඝනකම මීටර ක්‍රමය, විද්‍යුත් රසායනික ක්‍රමය, එන සහ පිටතට යන භාණ්ඩ අතර බර වෙනස තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රමය යනාදී වශයෙන් බහුලව භාවිතා වන ක්‍රම වේ. චිත්‍රපට ඝණකම මැනීමේ ක්‍රමය සහ අච්චාරු දැමීමේ ක්‍රමය.

සම්පූර්ණ නූල් හෙක්ස් හෙඩ් බෝල්ට් චීන කර්මාන්ත ශාලාව3

ඇසුරුම් කිරීම

විවිධ නැව්ගත කිරීමේ පරිසරය සහ පිරිවැය පාලනය කිරීම සඳහා අපි විවිධ ඇසුරුම් සපයන්නෙමු.වඩාත් සුලභ ඇසුරුම් වර්ග වන්නේ ටොන් ඇසුරුම්, වියන ලද බෑග්, තොග වශයෙන් පෙට්ටි, පෙට්ටිවල පෙට්ටි, මුහුදු හෝ ගුවන් ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පැලට් හෝ ලී පෙට්ටි ය.පහත දැක්වෙන්නේ අප යොමු කිරීම සඳහා පිරිනමන විවිධ ඇසුරුම් වර්ගවල ඡායාරූපයි.

ඇසුරුම්කරණය සහ බෙදා හැරීම
ඇසුරුම්කරණය සහ බෙදා හැරීම1
ඇසුරුම්කරණය සහ බෙදා හැරීම2
ඇසුරුම් කිරීම සහ බෙදා හැරීම3
ඇසුරුම්කරණය සහ බෙදා හැරීම4
ඇසුරුම්කරණය සහ බෙදා හැරීම3

අපි ගැන

Yongnian Hongji
ce3
cer2
ce1
ce6
ce5
ce4

* පහත රූප සටහන මඟින් විවිධ වෙළඳ අවස්ථිති හඳුනා ගනී.කරුණාකර ඔබ කැමති එකක් තෝරන්න.

Yongnian Hongji1

  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න